Kamulaştırma

Kamulaştırma (istimlak) kelimesini tanımlamak gerekirse; kamuya yarar sağlayan hallerde gerçek ve özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallarının bedelleri ödenmek şartıyla Devlet veya kamu tüzel kişi mülkiyetlerine geçirilmesi işlemidir.