Jeodezik Faaliyetler

GPS uydularından eş zamanlı olarak gönderilen kodlanmış sinyallerin GPS alıcılarına bağıl varış süreleri ölçülerek, hesaplanan uzaklıklardan yeryüzündeki noktaların (nirengi,poligon) konumlan belirlenir. GPS ile yer kontrol noktalannın konumları Pseudorange (uzunluk) ve Faz ölçmeleri olmak üzere iki çeşit ölçü ile belirlenir.