Batimetre

Batimetri, su, deniz, göl ve okyanus tabanlarının derinlik ölçmek suretiyle topoğrafik ölçümlerinin yapılmasının adıdır. Batimetri kelimesi Yunanca Bathus ve Metron kelimelerinin bir türevi olup, derinlik ölçme anlamına gelir. Günümüzde de yaygın olarak kullanılan bir isimdir.